31 декември, последен ден од годината која е на одминување. Се резимираат успесите и впечатоците од  претходните 364...