loader image

Здружение на граѓани „Брзовец“

 Здружението на граѓани „Брзовец“ е формирано со цел заштита и промоција на селото Тресонче и неговата околина…

Датум на основање 23.01.2009

ИМПРЕСУМ:

Престседател на Здружението:

Јосиф Саржоски

Извршен Одбор

Претседател: Славчо Куноски

членови:

.  Жан Илиќ

.  Сашко Пендаровски

.  Аврам Аврамоски

контакт:

Адреса: ул. Каирска 10, 1000 – Скопје

WEB: tresonce.mk

email 1 : brzovec@t-home.mk

email 2 : info@tresonce.mk

ж-стка: 200002432817707 / Стопанска Банка-Скопје