ИМПРЕСИУМ

Идејата за официјална веб страна, интернет портал за афирмација на село Тресонче, кој би ги доближил природните убавини, историја и фолклор до тресончаните ширум светот, како и вљубениците во Тресонче потекнува уште од далечната 1997 година, и истата во тоа време беше успешо реализирана од браќата Петар и Иван Блажевски и Мате Георгиевски.

По иницијатива на здружението на граѓани „Брзовец“ од Тресонче, повторно беше возобновена идејата за рестартување на страната која што конечно во 2020 година доби сосема нов дизајн и функционалност.

www.tresonce.mk е интернет портал со особено значење за афирмација и достојно претставување на Тресонче пред веб аудиториумот ширум светот, кој што покрај дизајнот плени и со својата богата мултимедијална и текстуална содржина без кои истиот не би бил она што е, за кое што се заслужни повеќе личности кои несебично го вложија својот труд и талент кои ги преточија во прекрасни и уникатни творби.

Издвојуваме посебна благодарност до:

Жан Илиќ – фотографија и текст

Теодор Саржоски – фотографија и текст

Тео Војновиќ – видео

Иван и Петар Блажевски – текст

Мате Георгиевски – фотографија и текст

Мојсо Поповски – текст и фотографија

Димитар Маневски – фотографија

Ервин Јонузовски – фотографија

Дамјан Крстевски – фотографија

Karin Lange – фотографија

Јосиф Саржоски – иницијатор, координатор, финансиска и техничка подршка

Аврам Аврамовски – уредник, администратор, бек енд, фронт енд, дизајн, текст

 

Покрај овој веб портал со цел претставување пред светот со прекрасни содржини успешно функционираат и:

Instagram профилот  @tresonce – администратор Теодор Саржоски

You Tube каналот Sky Video – администратор Тео Војновиќ

Facebook фан страната Тресонче (@Tresonche) – администратор Аврам Аврамовски

Facebook групата с. Тресонче – администратори Жан Илиќ, Димитар Маневски, Karin Lange, Теодор Саржоски, Аврам Аврамовски