ИМПРЕСИУМ

Идејата за официјална веб страна, интернет портал за афирмација на село Тресонче, кој би ги доближил природните убавини, историја и фолклор до тресончаните ширум светот, како и вљубениците во Тресонче потекнува уште од далечната 1997 година, и истата во тоа време беше успешо реализирана од браќата Петар и Иван Блажевски и Мате Георгиевски. Во тоа време и години подоцна Тресонче беше единствено село во Македонија кое имаше свој портал кон интернет мрежата.

По иницијатива на здружението на граѓани „Брзовец“ од Тресонче, повторно беше возобновена идејата за рестартување на страната која што конечно во 2020 година доби сосема нов дизајн и функционалност.

www.tresonce.mk е интернет портал со особено значење за афирмација и достојно претставување на Тресонче пред веб аудиториумот ширум светот, кој што покрај дизајнот плени и со својата богата мултимедијална и текстуална содржина без кои истиот не би бил она што е, за кое што се заслужни повеќе личности кои несебично го вложија својот труд и талент кои ги преточија во прекрасни и уникатни творби.

Издвојуваме посебна благодарност до:

Жан Илиќ – фотографија и текст

Теодор Саржоски – фотографија и текст

Тео Војновиќ – видео

Иван и Петар Блажевски – текст

Мате Георгиевски – фотографија и текст

Мојсо Поповски – текст и фотографија

Димитар Маневски – фотографија

Ервин Јонузовски – фотографија

Дамјан Крстевски – фотографија

Karin Lange – фотографија

Јосиф Саржоски – иницијатор, координатор, финансиска и техничка подршка

Аврам Аврамовски – уредник, администратор, бек енд, фронт енд, дизајн, текст

 

Покрај овој веб портал со цел претставување пред светот со прекрасни содржини успешно функционираат и:

Instagram профилот  @tresonce – администратор Теодор Саржоски

You Tube каналот Sky Video – администратор Тео Војновиќ

Facebook фан страната Тресонче (@Tresonche) – администратори Аврам Аврамовски, Теодор Саржоски

Facebook фан страната Црковен Одбор (@crkovenodbor) – администратори Аврам Аврамовски, Теодор Саржоски

Facebook фан страната Здружение на граѓани Брзовец (@ZGBrzovec) – администратори Аврам Аврамовски, Теодор Саржоски

 

Facebook групата с. Тресонче – администратори Жан Илиќ, Димитар Маневски, Karin Lange, Теодор Саржоски, Аврам Аврамовски