ПРИМЕРОК ВИРМАНИ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС

ВИРМАН ПП10 ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ВОДА 600 ДЕН. + КОМУНАЛИИ 600 ДЕН. 

ВИРМАН ПП10 ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ВОДА 600 ДЕН. + КОМУНАЛИИ 600 ДЕН. + ЧЛЕНАРИНА 600 ДЕН.

Важно: Доколку уплатата ја врши трето лице, во цел на дознака да се наведе за кого се уплаќа, односно кој е носител на договорот (сопственик на имотот).