Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/tresonce/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

СИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ПАТОТ ГАРСКА РЕКА-ТРЕСОНЧЕ

by | May 2, 2022 | Тресонечки Летопис

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“
12-16 Јули 1995
Уредник и редактор Мирко Миронски
Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски

Жителите од Тресонче, Селце и Росоки отсекогаш најмногу се грижеле за патот и за него биле организирани повеќе акции, а во еден период се собирале средства и во пари и во обврзници. Една таква акција е направена во 1971 и 1972 кога се собирани доброволни прилози и обврзници од Заемот за патишта во Македонија. Тогаш е направен точен и целосен список на сите прилози и истиот го донесуваме на увид. За секој поединец дадена е вкупната, сума, инаку во 1971 биле собрани 13.480,00, во следната 4.830,00, обврзници 24.866,00 или вкупно собрани средства за патот Гарска Река – Тресонче 43.176,00 тогашни динари, или 2.758,00 тогашни долари (1 ДИН = 15.65 УСД)

„Историски настан“ – поврзување на патот за Селце и свечено сечење на лентат од Доксе Јанески проследено со крупни врнежи на снег

Еве го списокот:

 1. Тодоровски Спасе 250,00;
 2. Аврамовски Мартин – 100,00;
 3. Марковски Јордан – 20,00;
 4. Несторовски Кузман 50,00;
 5. Николовски Методија – 50,00;
 6. Макревски Драган – 400,00;
 7. Куновски Тихомир – 50,00;
 8. Миронски Томе – 100,00;
 9. Михајловски Авросија – 150,00;
 10. Соневски Вељо – 50,00;
 11. Аврамовски Аврам 1.600,00;
 12. Здравевски Митре – 130,00;
 13. Тодоровски Страте 50,00;
 14. Стрезовски Никола -100,00;
 15. Куновски Роде – 50,00;
 16. Куновски Томо – 150,00;
 17. Анастасовски Киро- 130,00:
 18. Куновски Куно – 50,00;
 19. Кузмановси Кузман – 250,00;
 20. Николовски Санде – 200,00;
 21. Крстевски Крсте – 145,00;
 22. Михајловски Андре – 100,00;
 23. Јаковлевски Ѓeне – 600,00;
 24. Цветковски Тофе – 100,00;
 25. Станковски Натаил- 50,00;
 26. Арсовски доксе – 100,00
 27. Мојсоски Горге 100,00;
 28. Марковски Андон 100,00
 29. Јуруковски Сапсе – 290,00;
 30. 30.Јуруковски Јован – 200,00;
 31. Јуруковски Косто -200,00;
 32. Крстевски Душан – 140,00;
 33. Крстевски Марко – 200,00;
 34. Крстевски Саво 600,00;
 35. Треневски Марко – 50,00;
 36. Несторовски Цветко – 50,00;
 37. Арсовски Арсо – 150,00;
 38. Дамјановски Славе 100,00;
 39. Блажевски Доксе – 100,00;
 40. Арсовски Сотир – 300.00;
 41. Арсовски Душан – 500,00;
 42. Гавриловски Борис – 50,00;
 43. Миронски Саве – 3.045,00;
 44. Треневски Петар – 50,00;
 45. Треневски Никола – 1.855,00
 46. Смилевски Саржо – 150,00;
 47. Смилевски Бранко – 150,00;
 48. Божиновски Божин – 200,00;
 49. Зографски Делчо – 100,00;
 50. Саржовски Саржо – 1.000,00;
 51. Саржовски Тосе – 1200,00;
 52. Кадиевски Павле – 310,00;
 53. Ѓурчиновски Драган – 400,00;
 54. Брадиновски Драган -400,00;
 55. Аврамовски Мојсо – 150.00,
 56. Аврамовски Јоле – 100,00;
 57. Мауровска Буда – 100,00
 58. Савовски Перо – 50,00;
 59. Стефановски Богоја – 50,00;
 60. Миронски Мирко – 2.155,00;
 61. Веловска Борка – 50,00;
 62. Алексовски Паскал -50,00;
 63. Блажевски Тофе – 200,00;
 64. Макревски Ристе – 50,00;
 65. Блажевски Ристе – 2.060,00;
 66. Аврамовски Саржо – 50,00;
 67. Блажевска Спаса – 450,00;
 68. Блажевски Блаже – 1.400,00
 69. Макревски Марко – 150,00;
 70. Томовски Томо- 1.250,00;
 71. Милошевски Васе – 50,00;
 72. Миронски Јован – 870,00;
 73. Тодоровски Југослав- 150,00;
 74. Јанковиќ Мирјана – 100,00;
 75. Здравевски Милан – 200,00;
 76. Тодоровски Васе – 200,00;
 77. Марковски Санде – 100,00;
 78. Крстевски Самоил – 200,00;
 79. Крстевски Јован – 350,00;
 80. Гурчиновски Филип -150,00;
 81. Тодоровски Симон – 50,00;
 82. Дуковска Марија – 200,00;
 83. Гавриловски Гале – 100,00;
 84. Несторовски Иван – 3.110,00;
 85. Јуруковски Борис – 50,00:
 86. Арсовски Вељо – 200,00;
 87. Тодоровски Велимир – 100,00;
 88. Тодоровски Митре – 200,00;
 89. Ристевски Димо – 100,00;
 90. Наумовска Спаса – 100,00
 91. Марковски Владо – 50,00
 92. Петревски Петре – 50,00;
 93. Марковски Миле 50,00;
 94. Тодоровски Тоде – 50,00;
 95. Блажевски Блаже – 150,00;
 96. Јуруковски тане – 50,00;
 97. Арсовски Андон – 50,00
 98. Гавриловски Бранко – 360,00
 99. Гавриловски Вељо – 350,00;
 100. Миронски Коста – 50,00;
 101. Арсовски Никола – 50,00;
 102. Куновски Младен – 50,00;
 103. Треневски Трене -150,00;
 104. Тодоровски Доксе – 100,00;
 105. Димовски Трајко – 100,00;
 106. Спировски Стојан -100,00
 107. Смилевски Гале -300,00;
 108. Смиљановски Душко – 200,00;
 109. Марковски Иљо – 300,00;
 110. Крстевска Весела – 50,00;
 111. Даница Ѓокиќ- 100,00;
 112. Крцковска Милица – 50,00;
 113. Симоновски Светозар – 100,00;
 114. Смилјановски Илија – 50,00;
 115. Петковски Иван – 10,00;
 116. Крстевска Санда – 40,00;
 117. Огненовски Драган – 50,00;
 118. Димовски Димо – 100,00;
 119. Спировски Мирко – 100,00;
 120. Николовски Крсте 100,00;
 121. Дојчиновски Серафим – 100,00;
 122. Спировски Ацо – 50,00;
 123. Цветковски Гале – 100,00;
 124. Пандиловски Пане- 100.00;
 125. Смилевски Јордан – 100,00;
 126. Спасов Божин – 20,00;
 127. Стаматовски Стамат -100,00;
 128. Милошевски Натаил – 100,00;
 129. Крстевски Јован – 100,00;
 130. Поповска Весела – 50,00;
 131. Сиљановски Сиљан – 400,00;
 132. Станковски Станко -390,00
 133. Кузмановски Илија 50,00;
 134. Тодоровски Милан 150,00;
 135. Караџа Косто – 50,00,
 136. Петковски Трајче – 10,00;
 137. Марковски Мате – 50,00;
 138. Стефановски Стево – 50,00;
 139. Стефановски Видое – 100,00
 140. Огненовски Русе -100,00;
 141. Крстевски Борис – 350,00;
 142. Стојановски Кузман – 50,00;
 143. Стојановски Перо – 50,00;
 144. Тодоровски Глигор – 50,00;
 145. Јаневски Милан – 50,00;
 146. Несторовски Саржо – 50:00;
 147. Несторовски Севдо – 560,00;
 148. Несторовски Гале – 150,00;
 149. Несторовски Филип – 550,00;
 150. Ѓоко од Скопје – 50,00;
 151. Арсовски Андон – 550,00;
 152. Цветковски Стеван – 800,00;
 153. Јанева Вера – 500,00;
 154. Ѓорѓиовски Мате – 160,00;
 155. Марковски Мате – 160,00;
 156. Иванов Цветан – 100,00;
 157. Арсовски Делчо – 390,00;
 158. Јаневски Кире – 680,00;
 159. Несторовски Васе – 300,00;
 160. Несторовски Авросија -200,00;
 161. Куновски Славе – 200,00;
 162. Стојановски Стојан – 90,00;
 163. Арсовски Доксе – 100,00;
 164. Крстевска Весела – 50,00;
 165. Ниневски Наже 100,00;
 166. Несторовски Спасе 50,00;
 167. Крстевски Иван – 50,00;
 168. Гавриловски Андон – 100,00;
 169. Дуковски Методија – 100,00;
 170. Стаматовски Вељо – 100,50;
 171. Филиповска Буда – 255,00;

 

10-ти Февруари, 1975 година, Скопје

Вкупно – 43176,00

Инжињерските единици на некогашната ЈНА на Гарски Мост

Претставниците од општина Гостивар на Ленишча пред формирањето на месната заедница „Дичо Зограф“ – Тресонче 16.04.1977

Во чест на настанот – орото под чадори

ФБ коментари

Може да ве интересира…

СИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ПАТОТ ГАРСКА РЕКА-ТРЕСОНЧЕ

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски Жителите од Тресонче, Селце и Росоки отсекогаш најмногу се грижеле за патот и за него биле организирани повеќе акции, а во еден период се собирале...

РЕЗБАРИТЕ – РАСКАЖУВАЧИ ВО ДРВО

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски Мијачките резбари ги исполниле црквите и манастирите со прекрасни резбани иконостаси, владички тронови, амвони, балдахини, царски двери, певници,...

АКЦИИ ЗА ЦЕЛОСНА ПРЕОБРАЗБА

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски На 6 март 1977 година (ден недела) според документацијата на активноста на месната заедница „Дичо Зограф“  е одржано редовното годишно собирање во...

ИЗЛОЖБА НА ИКОНИ ОД ХРАМОТ „СВ. АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ“

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски   Изложбата ја отвори неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Михаил. На отворањето присуствуваше премиерот на владата на...

ДО СИТЕ ТРЕСОНЧАНИ ОД РОД И ПОТЕКЛО

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски Соборната црква Св. Апостоли Петар и Павле минатата година (1994) наполни 150 години од изградбата и постоењето. Нејзин ктитор бил Саржо Караџа...

ЗАВЕТОТ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА

Текст преземен од списанието „Тресонечки Летопис“ 12-16 Јули 1995 Уредник и редактор Мирко Миронски Преработил во електронска форма Аврам Аврамовски Кон крајот на осумдесеттите години, една група Тресончани почна речиси секоја година еднаш до двапати преку летото да оди в планина, на шетање,...

0 Comments

КАТЕГОРИИ

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

СЛЕДЕТЕ НЕ НА ФБ

[custom-facebook-feed]

ПРИЈАТЕЛИ НА ТРЕСОНЧЕ